Lid worden?

Voordat u lid wilt worden van onze vereniging kunt u altijd vrijblijvend de trainingsavonden binnenlopen en eerst een paar keer de sfeer proeven.
Om lid te kunnen worden moeten wij een inschrijvingsformulier ontvangen, dit kan op de volgende manier:
– Vraag het inschrijfformulier aan een van de bestuursleden.
– Bij de bestuursleden kunt u ook het inschrijfformulier weer inleveren zodat het verwerkt wordt door onze ledenadministratie.

Contributie:

De contributie voor senioren bedraagt EUR 30,- per kwartaal, de contributie voor jeugd bedraagt EUR 24,- per kwartaal.

Voor jeugd spelers welke slecht 1x per week gebruik maken (normaal 2 trainingsavonden) van onze activiteiten hebben we een aangepast tarief aan contributie, deze bedraagt EUR 18,- per kwartaal

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingediend, ontvangt u voor de eerste betaling een factuur, waarop vermeld staat waar uw betaling naar toe moet en op welke wijze wij de vervolgbetalingen wensen te ontvangen.

Clubavonden:

Maandag: 19.00 – 20.00 uur Jeugd (tm 16 jaar)
20.15 – 23.00 uur Senioren

Donderdag: 19.00 – 20.00 uur Jeugd
20.15 – 23.00 uur Senioren

Trainingsadres: Rabobank zaal, Sociaal Cultureel Centrum “De Boodschap”

Indien u na verloop van tijd toch uw lidmaatschap wenst te beeindigen, verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan onze secretaris en/of penningmeester. Wij zullen u na ontvangst een bevestiging sturen, met de datum van beeindiging van het lidmaatschap. De opzegtermijn is zoals vermeld in de algemene voorwaarden bij inschrijving minimaal een maand.